آموزش سه بعدی کردن عکس اینستاگرام

آموزش سه بعدی کردن عکس اینستاگرام

سعید سعداله پورسعید سعداله پور
18 دقیقه
9000 تومان
آموزش حذف بکگراند عکس

آموزش حذف بکگراند عکس

سعید سعداله پورسعید سعداله پور
17 دقیقه
9000 تومان
آموزش خام کردن کاور موزیک

آموزش خام کردن کاور موزیک

سعید سعداله پورسعید سعداله پور
16 دقیقه
9000 تومان
آموزش حذف هر چیزی از روی عکس با فتوشاپ

آموزش حذف هر چیزی از روی عکس با فتوشاپ

سعید سعداله پورسعید سعداله پور
4 دقیقه
5000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم چوب لباسی با کتیا

ترسیم چوب لباسی با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
26 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم گوشی تلفن با کتیا

ترسیم گوشی تلفن با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
20 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم لاستیک ماشین با کتیا

ترسیم لاستیک ماشین با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
24 دقیقه
11000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم میل لنگ با کتیا

ترسیم میل لنگ با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
48
14000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم آج در کتیا

ترسیم آج در کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
14 دقیقه
10000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم تیغه فرز با کتیا

ترسیم تیغه فرز با کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
30 دقیقه
12000 تومان