50%
تخفیف
ترسیم انبردست در کتیا

ترسیم انبردست در کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
30 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم توپ فوتبال در کتیا

ترسیم توپ فوتبال در کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
31 دقیقه
12000 تومان
50%
تخفیف
ترسیم راکت تنیس درکتیا

ترسیم راکت تنیس درکتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
37 دقیقه
6000 تومان
50%
تخفیف
آموزش مثالی کاربردی از نرم افزار کتیا

مثالی کاربردی از نرم افزار کتیا

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
30دقیقه
5000 تومان
بخش دوم طراحی ظرفشویی در کتیا

بخش دوم طراحی ظرفشویی در کتیا

قاسم نظرپورقاسم نظرپور
1 ساعت
3500 تومان

تکنولوژِی و کارگاه جوشکاری

فرامرز میرزاییفرامرز میرزایی
0 تومان
خمکاری در نرم افزار کتیا

خمکاری در نرم افزار کتیا

قاسم نظرپورقاسم نظرپور
1ساعت
0 تومان
70%
تخفیف

آموزش کار با قالب EDD

قاسم نظرپورقاسم نظرپور
25:00
3.4 تومان