آموزش سه بعدی کردن عکس اینستاگرام

آموزش سه بعدی کردن عکس اینستاگرام

سعید سعداله پورسعید سعداله پور
18 دقیقه
9000 تومان
آموزش حذف بکگراند عکس

آموزش حذف بکگراند عکس

سعید سعداله پورسعید سعداله پور
17 دقیقه
9000 تومان
آموزش خام کردن کاور موزیک

آموزش خام کردن کاور موزیک

سعید سعداله پورسعید سعداله پور
16 دقیقه
9000 تومان
آموزش حذف هر چیزی از روی عکس با فتوشاپ

آموزش حذف هر چیزی از روی عکس با فتوشاپ

سعید سعداله پورسعید سعداله پور
4 دقیقه
5000 تومان